30 Day Book Challenge - Day 07

by - července 21, 2011

Day 07: Kniha, ze které umíš citovat/recitovat
Kniha: Máj
Autor: Karel Hynek Mácha
Anotace: Máj je lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836. Bývá považována za vrcholné dílo českého literárního romantismu. Mácha v této skladbě zcela vybočil z obrozeneckého programu 1. poloviny 19. století a pojal ji jako osobní zpověď rozervaného romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života.

Část textu po nás chtěla třídní na základce. Ještě teď si pamatuju, jak mi to vůbec nešlo do hlavy, ale pamatuju si to do dnes. Dokonce je to i užitečný, protože jsem to využila při hudebce, kdy po nás chtěla melodram. 

Byl pozdní večer - první máj -
večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky. 

You May Also Like

0 komentářů